โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองในการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

อ่านแล้ว: 200

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองในการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564