โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 260 ชุด ให้กับโรงพยาบาลภักดีชุมพล

อ่านแล้ว: 197

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 260 ชุด ให้กับโรงพยาบาลภักดีชุมพล