โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

อ่านแล้ว: 2873

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2564 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2 ร่วมกับโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง (สขค.)