นักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับวัคซีน Pfzer เข็มที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2564

อ่านแล้ว: 667

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ผอ.สพม.ชัยภูมิ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะบุคลากรทางการแพทย์ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา โดยมี นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
ผอ.สพม.ชัยภูมิ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะบุคลากรทางการแพทย์ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา โดยมี นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ