โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร ว.PA

อ่านแล้ว: 768

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร ว.PA โดยนายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา