โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการประเมินความพร้อมเปิดห้องเรียนพิเศษ

อ่านแล้ว: 742

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการประเมินเปิดห้องเรียนพิเศษ จากคณะกรรมการประเมิน สพม.ชัยภูมิ โดยมี นายประทีปแสง พลรักษา เป็นประธานในครั้งนี้