วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3

อ่านแล้ว: 1025

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลภักดีชุมพลวิทยา ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ให้กับ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน ณ อาคาร ภักดีชุมพลประทานพร