โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมวันครู "พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล"

อ่านแล้ว: 3830

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข