โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน

อ่านแล้ว: 4813

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โดยมีนางสาวสุปราณี  สีเขียว นายจักรกริช แก้ววงษา รองผู้อำนวยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา และครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมกิจกรรม