โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

อ่านแล้ว: 5821

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เป็นประธานการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมทั้งมอบรางวัลผู้เข้าสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2021 ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔