โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรมลานดนตรีต้านยาเสพติด

อ่านแล้ว: 5016

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ตามโครงการลานดนตรีต้านยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔