"ขงจื่อสัญจร" โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

อ่านแล้ว: 4770

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ขงจื่อสัญจร” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบวัดระดับความรู้ การศึกษาต่อและมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ในวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรม