โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมมอบช่อดอกไม้ชื่นชนยินดีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

อ่านแล้ว: 5799

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา และตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ มอบช่อดอกไม้ชื่นชมยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ ๑ - ๒ จำนวน ๑๐๗ คน ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา