โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกิจกรรมแก้งคร้อมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒

อ่านแล้ว: 4811

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกิจกรรมแก้งคร้อมินิมาราธอน และก้าวท้าใจ ๑๐๐ วัน ๑๐๐ กิโลเมตร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนชัยภูมิ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ