โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านแล้ว: 5097

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔