โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านแล้ว: 5221

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานร่วมสังเกตการณ์จากสำนักงาน ป.ป.ช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ชมรม STRONG-จิตพอเพียง ต้านทุจริต จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมช่อคิ้วนาง