โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารับมอบห้องน้ำนักเรียนจำนวน 1 หลัง

อ่านแล้ว: 4938

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่งและคณะผู้มีจิตศรัทธา มอบห้องน้ำนักเรียนจำนวน ๑ หลัง ๒๐ ห้อง ให้แก่โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โดยมีนายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบ