"ร้อยดวงใจ สานสายใย ก.ค."แด่ท่านผู้อำนวยการวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 4976

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรม "ร้อยดวงใจ สานสายใย ก.ค."แด่ท่านผู้อำนวยการวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด