โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ ท่านผู้อำนวยการถวิล มนตรี

อ่านแล้ว: 2873

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ท่านผู้อำนวยการถวิล  มนตรี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา   ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  โชควรกุล ที่ปรึกษาด้านกฎหมายคณะกรรมการธรรมาภิบาลสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ชัยภูมิ และผู้มีเกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Covid-19 อย่างเคร่งครัด