โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านแล้ว: 2788

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครู (วฐ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา