สหวิทยาเขตแก้งคร้อ-คอนสวรรค์ ร่วมใจต้านภัย COVID-19

อ่านแล้ว: 2820

สหวิทยาเขตแก้งคร้อ-คอนสวรรค์ นำโดยนายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ และคณะ ร่วมมอบเงินและสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์โควิด-19 ณ โรงพยาบาลแก้งคร้อ และโรงพยาบาลคอนสวรรค์