สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อรับย้าย/รับโอนมาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งเลขที่ อ 38 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

อ่านแล้ว: 60

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
                วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อรับย้าย/รับโอนมาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งเลขที่ อ 38 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ,นางศุลีพร ประการแก้ว ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง สพม.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ