สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย และตำแหน่งครูผู้สอน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2567 จำนวน 1 ราย สังกัด สพฐ.

อ่านแล้ว: 165

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
         วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย และตำแหน่งครูผู้สอน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2567 จำนวน 1 ราย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนางศุลีพร ประการแก้ว ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล        สพม.ชัยภูมิ และได้ให้โอวาทแก่ครู พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาชัยภูมิ