ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

อ่านแล้ว: 139

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
   วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานฯ และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ ,ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ กล่าวรายงาน และบรรยายพิเศษ ,คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ,คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สพม.ชัยภูมิ ร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ