ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2567

อ่านแล้ว: 189

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
       วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2567 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ ,ดร.พัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อราชการ และรับนโยบายต่างๆ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ