ผอ.สพม.ชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธาน ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ณ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 112

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
      วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม. ชัยภูมิ เป็นประธานการประเมินฯ พร้อมด้วย นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผอ.ร.ร.เทพสถิตวิทยา ,ว่าที่ร้อยตรี ชุมพร วงศ์พัฒน์ ผอ.ร.ร.เพชรพิทยาสรรค์ และนายสุรเชษฐ์      ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นายถาวร นาคคำ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บุคลากร สพม.ชัยภูมิ ผู้ติดตามคณะกรรมการฯ เข้าร่วมให้กำลังใจ ผู้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมี นายศรเพชร งานยางหวาย ผอ.ร.ร.บางอำพันธ์วิทยาคม รับการประเมินฯ ในครั้งนี้ และมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ