งาน"อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา ร่วมสืบสานตำนานผ้าชัยภูมิ "ตามโครงการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567

อ่านแล้ว: 115

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มอบหมายให้ ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิร่วมงาน"อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา ร่วมสืบสานตำนานผ้าชัยภูมิ "ตามโครงการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 เพื่ออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา ร่วมสืบสานตำนานผ้าชัยภูมิ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน พร้อม หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานฯ