ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ณ รร.สตรีชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 106

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู พร้อมทั้งบรรยายพิเศษหัวข้อ “การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (วPA)” ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา รร.สตรีชัยภูมิ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรีนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครูและพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง