สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567

อ่านแล้ว: 200

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ ,ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อราชการและรับนโยบายต่างๆ และในเวลาต่อมา ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ได้มอบช่อดอกไม้ให้ กับ ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ ,ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ รองผอ.สพม.ชัยภูมิ เพื่อแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ