การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านแล้ว: 197

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
   วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ,นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผล การประเมินจากโปรแกรมประเมิน สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีกรอบการติดตามและนำเสนอต่อ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ดังนี้ 
  1. แนวทางปฎิบัติที่ดี ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนของเขตพื้นที่ 
  2. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนฯ 
  3. ผลของการนำนักเรียนเข้าระบบ PISA Style Online Testing 
   ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ