ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

อ่านแล้ว: 327

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะบุคลากร สพม.ชัยภูมิ ได้นำดอกไม้ เข้ารดน้ำขอพรจาก นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายสมบัติ ไตรศักดิ์ ,นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยมี คณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ณ บริเวณหน้าพระตำหนักเขียว แต่เดิมเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ