ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านช่องทาง Join Zoom Meeting เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

อ่านแล้ว: 117

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
       วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ,นางศุลีพร ประการแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านช่องทาง Join Zoom Meeting เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ  และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และ   การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ