การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

อ่านแล้ว: 125

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ การยกระดับความฉลาดรู้ของนักเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ปี 2025