การประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบการรายงานการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านแล้ว: 156

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบการรายงานการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ