การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 2-2567

อ่านแล้ว: 697

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
     วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วยนายประทีปแสง พลรักษารอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม และในเวลาต่อมา ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ได้ร่วมแสดง  ความยินดีกับ นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ