ผอ.สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการฯ และนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 661

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
      วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สทศ. ได้กำหนดจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 / 2567 และได้มอบหมายให้ สพม.ชัยภูมิ เป็นศูนย์สอบและดำเนินการจัดสอบ ดูแล ควบคุมการดำเนินการสอบโรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะทำงานฝ่ายนิเทศก์ กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ คณะกรรมการคุมสอบครูผู้ควบคุม และนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ โดยพบว่าการจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการปฏิบัติตามแนวทางดำเนินการจัดสอบของ สทศ. อย่างเคร่งครัด