สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา ครั้งที่ 1/2567

อ่านแล้ว: 897

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม และมี นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นางบังอร ชมเกษร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.ชัยภูมิ, คณะกรรมการ พิจารณาฯ และคณะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม1 สพม.ชัยภูมิ