ผอ.สพม.ชัยภูมิ เดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ในงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 48 ปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 147

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วยนายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.วีระศักดิ์ พลมณี ,ดร.สมัต สายสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ในงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 48 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน คณะครูผู้ฝึกสอน และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ