ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11-2566

อ่านแล้ว: 120

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2566 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.วีระศักดิ์ พลมณี ,ดร.สมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายต่างๆ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ