สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2566

อ่านแล้ว: 292

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2566 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธาน ในการประชุมฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ,นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมชี้แจ้ง ข้อราชการต่างๆ มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหาร ,คณะครู นักเรียน ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ,คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพม.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ