สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566

อ่านแล้ว: 702

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13:30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานฯ ในการประชุมฯ พร้อมด้วย นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และคณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ