ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อุทยานธรณี ชัยภูมิจีโอพาร์ค (CHAIYAPHUM GEOPARK)

อ่านแล้ว: 247

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออุทยานธรณี ชัยภูมิจีโอพาร์ค (Chaiyaphum Geopark) โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการลงนามระหว่างจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และส่วนราชการภายในจังหวัดชัยภูมิ