การประชุมคณะกรรมการยกร่าง “นวัตกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566”

อ่านแล้ว: 5491

  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกร่าง “นวัตกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษาดร.วีระศักดิ์  พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ