สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงาน

อ่านแล้ว: 7536

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงาน โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และนางสาวอัจฉราพร พาเก่าน้อย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรด้วย โดยมีบุคลากร สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้จัดทั้งการอบรมแบบ On-site (เข้าร่วมอบรมในห้องประชุม) และจัดการอบรมแบบ On-line (เข้าร่วมการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์) ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ