ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสีภายใน รร.คอนสารวิทยาคม “อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 48”

อ่านแล้ว: 138

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 “อินทนิลเกมส์ครั้งที่ 48” พร้อมด้วย นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย ณ สนามโรงเรียนคอนสารวิทยาคม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ  
โดยหลังจากสิ้นสุดพิธีเปิดแล้วนั้น นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ และ นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างโรงเรียนคอนสาร และสถานีตำรวจภูธรอำเภอคอนสาร อีกด้วย