ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

การประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่าง สพม.ชัยภูมิ กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน

อ่านแล้ว: 265

ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่าง สพม.ชัยภูมิ กับ ผอ.รร.กุดตุ้มวิทยา, ผอ.รร.ปู่ด้วงศึกษาลัย, ผอ.รร.ภูพระวิทยาคม และ ผอ.รร.เริงรมย์วิทยาคม โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดฯ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ