ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

อ่านแล้ว: 442

ในวันศุกร์วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของ นางปนัดดา  ศุภรานนท์ ผอ.รร.บ้านเขว้าวิทยายน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ รร.บ้านเขว้าวิทยายน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ