สพม.ชัยภูมิ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

อ่านแล้ว: 4492

ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้อ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพร และมี ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพม.ชัยภูมิทุกคนเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพม.ชัยภูมิ