สพม.ชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นฯ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านแล้ว: 731

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 2 สพม.ชัยภูมิ