สพม.ชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564

อ่านแล้ว: 1290

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
สพม.ชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผุ้บริหารการศึกษา ผู้บ้ริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภท ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) โดยรางวัลดังกล่าว เป็นการประกาศเกียรติคุณว่าเป็นผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม